Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie strony interentowej wybrana została oferta. Szczegóły dotyczące wyboru oferty znajdują się w poniższym załączniku.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl