Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju i zmiany kryteriów wyboru operacji.

Po przeprowadzonym procesie konsultacji aktualizacji LSR oraz zmian kryteriów wyboru operacji, poniżej załączamy tekst jednolity projektów Zarządu dotyczący ww. dokumentów:

1. Projekt aktualizacji LSR,

2. Projekt zmian kryteriów wyboru operacji.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST