Wyniki naboru wniosków nr 5/2017

Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinasowanie nr 5/2017 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Do dnia 23 sierpnia 2017 wpłynęły łącznie 4 wnioski o dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych:

 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 825.000,00 zł

- liczba złożonych wniosków: 4

- całkowita kwota złożonych wniosków: 2.253.747,59 zł

- wnioskowana kwota pomoc: 825.000,00 zł

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST