Wyniki oceny złożonych wniosków w ramach naboru nr 5/2017

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem naborów wniosków z przedsięwzięcia P 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych, prowadzonego w dniach od 26.07.2017 r. – 23.08.2017 r., publikujemy następujące dokumenty:

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST