Uwaga zmiana Regulaminu II Konkursu Kulinarnego „SMAKI 7 RYB”

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

Zgodnie z  zapisami rozdziału VI pkt. 4 Regulaminu II Konkursu Kulinarnego „SMAKI 7 RYB”, Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” informuje o zmianie zapisów:

a)      rozdziału: II pkt 5, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć do dnia 13.10.2017 r., do godz. 15.30 (decyduje data dostarczenia do Biura LGR „7 Ryb”) , do Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”. Karty zgłoszenia mogą zostać wysyłane drogą pocztową na adres Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, dostarczone osobiście lub wysłane e-mailem na adres: stowarzyszenie7ryb@wp.pl lub biuro@7ryb.pl  (decyduje data dostarczenia do Biura LGR „7 Ryb”), z zastrzeżeniem, że dokument zgłoszony w wersji elektronicznej zostanie dostarczony do Organizatora w oryginale z podpisami do dnia Konkursu włącznie. Do karty zgłoszenia można dołączyć fotografię potraw.”

b)      rozdziału: II pkt 7, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ze względów logistycznych ograniczona jest ilość miejsc w II Konkursie Kulinarnym „Smaki 7 Ryb”.  Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej selekcji potraw zgłoszonych do Konkursu na podstawie Kart Zgłoszeniowych. Osoby/ podmioty niezakwalifikowane do Konkursu zostaną o tym poinformowane do 17.10.2017 r.”

c)      rozdziału: V pkt 1,  który otrzymuje następujące brzmienie:
„Organizator Konkursu nie zapewnia noclegu dla uczestników konkursu.”

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST