WEŹ UDZIAŁ W TARGACH AGROTRAVEL 2018

Tutaj powinien być opis

ZAPRASZAMY NA AGROTRAVEL 2018

Zarząd LGR „7 Ryb”  zaprasza chętnych mieszkańców lub osoby działające na obszarze LGR „7 Ryb”, do  zaprezentowania swoich produktów rękodzielniczych i rzemieślniczych oraz regionalnych produktów spożywczych podczas X Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE Kielce 2018.

W dniach 20-22 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” będzie aktywnie promować obszar działania LGR-u na X Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE w Kielcach. Targi AGROTRAVEL to największa tego typu impreza w Polsce pod względem promocji turystyki wiejskiej i aktywnej. W kolejnej odsłonie targów swoją ofertę prezentować będą gospodarstwa oraz stowarzyszenia agroturystyczne, a także lokalne i regionalne organizacje i ośrodki turystyczne. Uzupełnieniem wystawy będą liczne degustacje lokalnych i regionalnych produktów.

W związku z powyższym, chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału i zaprezentowania swoich  produktów podczas targów AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE. Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia (śniadania, obiadokolacje) pokrywane są przez Stowarzyszenie, ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014 – 2020” umowa o dofinansowanie 00005-6523.4-SW1510005/17/18.

Udział w targach pozwoli na promocję tradycyjnych wyrobów spożywczych, rękodzieł i innych, a tym samym obszaru Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz nawiązanie współpracy z odbiorcami                              ww. produktów. Obecni na targach wystawcy będą mogli osobiście prezentować swoje artykuły. Warunkiem uczestnictwa w targach jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (w załączeniu) oraz  zabranie zgłoszonych produktów, które mogłyby zostać zaprezentowane.

Stowarzyszenie dopuszcza możliwość partycypowania w kosztach produktów spożywczych prezentowanych na targach.

W przypadku gdyby nie mogli Państwo uczestniczyć w targach  osobiście, zwracamy się z prośbą o przekazanie produktów celem ich zaprezentowania na stoisku targowym.

Wszystkich zainteresowanych bezpośrednim udziałem w imprezie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć do dnia 30.03.2018 r., do godz. 15.30 do Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”. Karty zgłoszenia mogą zostać wysyłane drogą pocztową na adres Biura Stowarzyszenia, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, lub wysłane e-mailem na adres: stowarzyszenie7ryb@wp.pl lub biuro@7ryb.pl.

*Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zastrzega sobie prawo  wyboru zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

loga.jpg


© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST