Za nami warsztat refleksyjny!

Tutaj powinien być opis

W dniu 20 lutego br. w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 w Wągrowcu,  odbył się warsztat refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz zaproszeni goście pochylili się nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostały wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących podjęcia koniecznych działań do poprawy wdrażania LSR w bieżącym 2018 roku.

Przeprowadzony warsztat  to efekt prowadzonej ewaluacji wewnętrznej strategii Stowarzyszenia,  która ma na celu cykliczne badanie rezultatów wdrażania LSR i funkcjonowania biura Stowarzyszenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu za przybycie i efektywną dyskusję.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST