Walne Zebranie Członków 9 stycznia 2018

Tutaj powinien być opis

 W dniu 9 stycznia 2018 r., o godz. 17.00  w restauracji dobra truskawka, w miejscowości Nowe 12, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

Z uwagi na mijającą w dniu 13 stycznia 2018 r. kadencję Zarządu oraz kadencję Komisji Rewizyjnej, na zebraniu podsumowano działanie zarządu w II kadencji oraz  dokonano wyboru władz stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Zebranie otworzyła Pani Dorota Knopczyńska - Prezes Stowarzyszenia, witając wszystkich zebranych. Dalszą część Walnego Zebrania Członków  poprowadził Wiceprezes Stowarzyszenia Pan Wiesław Ewertowski, wybrany na Przewodniczącego Zebrania.

W trakcie zebrania podsumowano działania Stowarzyszenia w 2017 r., w tym nabory wniosków w ramach PO Rybactwo i Morze, poddano pod dyskusję i głosowanie projekty Zarządu dotyczące aktualizacji LSR, omówiono sprawy bieżące z działalności stowarzyszenia, przedstawiono plany Stowarzyszenia na 2018 rok w zakresie realizacji LSR, w tym m.in.: harmonogram naborów, projekty własne, projekty współpracy.

W Walnym Zebraniu  Członków Stowarzyszenia LGR 7 Ryb uczestniczyło 80 na 125 członków.

Na zakończenie Pani Prezes  podziękowała wszystkim za przybycie na Zebranie i zaprosiła na poczęstunek.

Wszystkim członkom raz jeszcze serdecznie dziękujemy za obecność i aktywne uczestnictwo w podejmowanych dyskusjach.    

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl