Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków 13 marca 2018

Tutaj powinien być opis

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w dniu 13 marca 2018 w Szamocinie, odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

Podczas Zebrania podsumowaliśmy rok 2017 oraz przedstawiliśmy plany Stowarzyszenia na 2018 rok w zakresie realizacji LSR i innych planowanych działań. Ponadto zostały poddane pod dyskusję i głosowanie zmiany w procedurach naborów wniosków w zakresie modyfikacji procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Obecni na sali członkowie wysłuchali sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia tj. Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu, które zostały zatwierdzone kolejno przyjmowanymi uchwałami. Przedstawiono sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Bałdyga przedstawił ocenę sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2017 rok. Podjęto Uchwałę w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu.

Wszystkim członkom stowarzyszenia składamy serdeczne podziękowania za podejmowanie dotychczasowej współpracy z LGR „7 Ryb”.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl