Uwaga !!! - Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,


Przedstawiamy obowiązujące Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” opublikowane na stronach MGMiŻŚ pod adresem:
https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze/ oraz https://www.gov.pl/gospodarkamorska/aktualnosci-w-rybolowstwie.
 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl