Kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2018”.

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że najbliższe nabory wniosków  o dofinansowanie, planowane są na przełomie I/II półrocza 2018 r. i obejmować będą przedsięwzięcia:

1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim - 232.776,00;

1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego - 200.000,00;

1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów - 400.000,00;

1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy - 726.644,00;    

2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej -  144.308,00;

2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych - 175.000,00;

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dostępny jest na stronie www.7ryb.pl w zakładce dokumenty. 

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące poszczególnych naborów dostępne są wraz z ogłoszeniem o konkursie  na stronie internetowej www.7 ryb.pl w zakładce nabór wniosków.

Na stronie www.7ryb.pl zamieszczone są również dokumenty dot. zakresu i warunkach wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w zakładce dokumenty.

Najczęstsze problemy związane z procesem aplikowania o środki z budżetu LSR oraz szczegóły o warunkach i zakresie wsparcia znajdują się w załączonej prezentacji.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl