Spotkania informacyjne w ramach kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR 2018” w Gminie Gołańcz, Gminie Margonin oraz Gminie Rogoźno

Tutaj powinien być opis

W dniach 19-20 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Rogoźno, Margonin oraz Gołańcz, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zorganizowało bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie z EFMR w ramach priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie przedsięwzięć:

  • 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim
  • 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego
  • 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów
  • 1.2.2 Wsparcia aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy
  • 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ponadto pracownice biura poinformowały z o zakresie i warunkach wsparcia w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele różnych sektorów zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniach.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST