Szkolimy się!

Tutaj powinien być opis

Zgodnie z Planem szkoleń dla LGD 2016-2023 na pierwsze półrocze 2018 r., Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” w dniach 13-14 czerwca 2018 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Gościniec Gryszczeniówka”, zorganizowało szkolenie w zakresie:

  1. Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny
  2. RLKS w praktyce - aktualizacja wiedzy na podstawie najnowszych wytycznych i doświadczeń własnych

W szkoleniu wzięli udział pracownicy Biura LGR „7 Ryb”, Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej Rady Stowarzyszenia oraz chętni Wójtowie i Burmistrzowie.

Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Jaworski z firmy szkoleniowej i coachingu „PERA”.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST