Uwaga ważna informacja !!!!

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze numer 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018 oraz 11/2018, uprzejmie informuje o konieczności zwrócenia uwagi na składanie poniższych oświadczeń na aktualnych wzorach dokumentów w zależności od formy prawnej wnioskodawcy lub specyfikacji operacji w przypadku załącznika VIII.B.6 .

Aktualne wzory dokumentów:

  1. OŚWIADCZENIA I ZGODY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W DZIAŁANIU „REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”  Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH.
  2. OŚWIADCZENIA I ZGODY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ.
  3. OŚWIADCZENIA I ZGODY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH REPREZENTANTA WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ.
  4. ZAŁĄCZNIK NR VIII.B.6: OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA(I) LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA(I) NIERUCHOMOŚCI, ŻE WYRAŻA(JĄ) ON(I) ZGODĘ NA REALIZACJĘ OPERACJI JEŻELI OPERACJA JEST REALIZOWANA NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W POSIADANIU ZALEŻNYM LUB BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM WSPÓŁWŁASNOŚCI - ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZKOWY W PRZYPADKU GDY REALIZACJA OPERACJI OBEJMUJE ZADANIA TRWALE ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIĄ LUB WYPOSAŻENIEM

 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl