Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Tutaj powinien być opis

W dniu 11.07.2018 r. w Urzędzie Gminy Wągrowiec odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.  Zebranie otworzyła Pani Dorota Knopczyńska - Prezes Stowarzyszenia, która powitała wszystkich zebranych. Zebranie odbyło się w drugim terminie zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia. Dalszą część Walnego poprowadził Pan Wiesław Ewertowski, który został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7
  • zmian w  procedurach dot. naborów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”
  • zmian w  Statucie Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”
  • odwołania członka Zarządu
  • powołania nowego członka Zarządu
  • składek członkowskich.

W związku z zakończeniem sprawowania funkcji członka Zarządu, Pani Prezes Dorota Knopczyńska złożyła serdeczne podziękowania Panu Ireneuszowi Przydziałowi za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie i wkład w Stowarzyszenie.

Pani Prezes Dorota Knopczyńska przedstawiła również prezentację z bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia w 2018 r. Poinformowała także o planowanej Biesiadzie Rybnej  organizowanej przez Stowarzyszenie w dniu 8.09.2018 w Rybowie (Gmina Gołańcz), zachęcając do śledzenia strony  internetowej i zgłaszania się do udziału.  

Na zakończenie Pani Prezes podziękowała za przybycie.

 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl