Nowelizacja rozporządzenia w sprawie Priorytetu 4

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy że w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Tekst rozporządzenia znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1503 .

 

 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST