Operacja własna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk”- brak zgłoszeń.

Tutaj powinien być opis

W związku z umieszczeniem w dniu 6 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej LGR „7 Ryb” informacji  dotyczącej realizacji operacji własnej pod nazwą „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk”- informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 05.09.2018 roku, żaden podmiot inny niż LGR „7 Ryb”,  nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych po pozytywnej ocenie dokonanej przez Radę LGR „7 Ryb”, Zarząd LGR „7 Ryb” przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.

Wągrowiec 13.09.2018

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl