Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji !!!

Tutaj powinien być opis

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „7 Ryb” udostępnia Członkom LGR „7 Ryb” oraz lokalnej społeczności, w tym grupie defaworyzowanej do konsultacji:

1)     projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian,

2)     projekt zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do załączonych dokumentów tj. aktualizacji LSR i kryteriów wyboru operacji w terminie do 1 października 2018 r. Uwagi można składać na dołączonym formularzu - Karta Uwag, drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”: stowarzyszenie7ryb@wp.pl, biuro@7ryb.pl.

Aktualizacja LSR i kryteriów wyboru operacji jest konieczna w związku z uwagami zgłoszonymi przez członków Rady LGD oraz pracowników Biura.

Ponadto prosimy o wypełnienie internetowej ankiety na temat zaproponowanej aktualizacji LSR, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października  2018 r.

                                                                          Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”   

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl