Wyniki oceny złożonych wniosków w ramach realizacji operacji własnej

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

 

w związku z zakończeniem naborów wniosków z przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, - operacja pod nazwą „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Gołańcz na terenie działki nr 379/34, obręb Gołańcz, jednostka ewidencyjna Gołańcz”, prowadzonego w dniach od 06.08.2018 r. – 06.09.2018 r., publikujemy następujące dokumenty:

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl