Walne Zebranie Członków 3 październik 2018

Tutaj powinien być opis

 W dniu 3 października 2018 r., o godz. 17.00  w Sali sesyjnej Gminy Wągrowiec, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” na którym podjęto Uchwały między innymi w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalono tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia LGR „7Ryb” oraz w sprawie aktualizacji LSR, ponadto Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” do dokonywania zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz innych dokumentów związanych z wdrażaniem LSR.

Wszystkim członkom serdecznie dziękujemy za obecność i aktywne uczestnictwo w podejmowanych dyskusjach.     

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl