Umowa z WRPO podpisana!!!

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

W dniu 16 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, reprezentujący Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” - Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu oraz Wiesław Ewertowski – Wiceprezes podpisali umowę na realizację projektu pn. "W zgodzie z naturą - prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin" dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 000 095,11 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 691 122,64 zł, a pozostała kwota w wysokości 308 972,47 zł zostanie pokryta ze środków stowarzyszenia.

W ramach ww. projektu, na obszarze 7 gmin członkowskich Stowarzyszenia, tj. Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin, Szamocin zrealizowane zostaną:

lisc.jpgŚcieżki edukacyjne w tematyce ryb, drzew, pszczół, fauny i flory wodnej wraz  z elementami małej architektury

lisc.jpgUlotki edukacyjne związane z edukacją ekologiczną w zakresie objętym ścieżkami

lisc.jpgKonkurs fotograficzny – „W ZGODZIE Z NATURĄ”

lisc.jpgFilm informacyjno – edukacyjny w zakresie tematycznym objętym ścieżkami

lisc.jpgCykl artykułów prasowych „CHROŃ ŚRODOWISKO – BĄDŹ EKO”, poświęcony edukacji   ekologicznej

lisc.jpgCykl konferencji wraz z warsztatami rodzinnymi, lekcjami edukacyjnymi oraz konkursami rodzinnymi poświęconych rybom, drzewom, Ziemi, ochronie środowiska, klimatowi, wodzie i pszczołom.

         Realizację projektu zaplanowano od 1 lutego 2018 roku do 20 grudnia 2019 roku, gdyż ww. działania zostały poprzedzone wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem niezbędnych zgłoszeń.

     Zachęcamy Państwo do częstego odwiedzania naszej strony internetowej, na której na bieżąco będziemy zamieszczać informacje związane z realizacją projektu.

      Jednocześnie informujemy, że w roku 2016 Stowarzyszenie LGR „7 RYB” wybudowało ścieżki edukacyjne na terenie Gminy Wągrowiec i Wyrzysk.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl