Operacja własna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” - brak zgłoszeń

Tutaj powinien być opis

Operacja własna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” - „Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,  - brak zgłoszeń

 

W związku z umieszczeniem w dniu 9 października 2018 roku na stronie internetowej LGR „7 Ryb” informacji  dotyczącej realizacji operacji własnej pod nazwą „Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,  informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 08.11.2018 roku, żaden podmiot inny niż LGR „7 Ryb”,  nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych po pozytywnej ocenie dokonanej przez Radę LGR „7 Ryb”, Zarząd LGR „7 Ryb” przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.

 

Wągrowiec 9.11.2018

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST