Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie, w ramach naborów 12/2018

Tutaj powinien być opis

Nabór wniosków nr 12/2018

Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinasowanie nr 12/2018 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka        „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Do dnia 3 grudnia 2018 wpłynął łącznie 1 wniosek o dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia  2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych:

 

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 11.500,00 zł.

- liczba złożonych wniosków: 1

- całkowita kwota złożonych wniosków: 13.804,85 zł.

- wnioskowana kwota pomocy: 11.500,00 zł.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST