Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie, w ramach naborów 14/2018

Tutaj powinien być opis

Wyniki naboru wniosków nr 14/2018

Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinasowanie nr 14/2018 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Do dnia 3 grudnia 2018 wpłynął łącznie 1 wniosek o dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych

 

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 6.000,00 zł.

- liczba złożonych wniosków: 1

- całkowita kwota złożonych wniosków: 15.990,00zł.

- wnioskowana kwota pomocy:  6.000,00 zł.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl