Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie, w ramach naborów 15/2018

Tutaj powinien być opis

Wyniki naboru wniosków nr 15/2018

Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinasowanie nr 15/2018 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Do dnia 3 grudnia 2018 wpłynęły łącznie 2 wnioski o dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych

 

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 5.850,00 zł.

- liczba złożonych wniosków: 2

- wnioskowana kwota pomocy: 11.700,00zł

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl