Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie, w ramach naborów 17/2018

Tutaj powinien być opis

Wyniki naboru wniosków nr 17/2018

Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinasowanie nr 17/2018 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Do dnia 3 grudnia 2018 wpłynęły łącznie 3 wnioski o dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych

 

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 347.500,00  zł

- liczba złożonych wniosków: 3

- całkowita kwota złożonych wniosków: 747.972,63 zł

- wnioskowana kwota pomocy:  619.064,40 zł

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl