....i po Konferencji

Tutaj powinien być opis

W czwartek 29 listopada zorganizowaliśmy Konferencję prezentującą wyniki ewaluacji. Celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego było dokonanie oceny okresowej Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej na terenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "7 Ryb". Ewaluacja miała zarówno charakter podsumowujący – ocena efektów realizacji LSR - jak i formatywny, związany z oceną funkcjonowania Stowarzyszenia. Cel ewaluacji został zrealizowany poprzez udzielenie odpowiedzi i sformułowanie rekomendacji na przykład w zakresie pytań ewaluacyjnych m.in.: „Czy, a jeżeli tak to w jakim stopniu, cele określone w LSR zostały osiągnięte?!”, „Czy sposób zorganizowania i działalność podejmowana przez LGR była adekwatna do wyzwań związanych z wdrażaniem LSR?”. Prezentację poprowadziła Prezes Stowarzyszenia LGR „7Ryb” Pani Dorota Knopczyńska.

Konferencja była sfinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Na konferencji podziękowano wójtom i burmistrzom gmin członkowskich za współpracę we wdrażaniu LSR, wsparcie stowarzyszenia w przedsięwzięciach inwestycyjnych, działaniach na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców oraz promocji obszaru.

Po konferencji odbył się również wieczorek andrzejkowy sfinansowany ze środków własnych stowarzyszenia, na którym wspólny czas umilił nam zespół „Supermenki” znany z występu w znanym programie telewizyjnym „Mam Talent”. Zaproszeni goście mieli możliwość m.in. skorzystania z andrzejkowych  wróżb polegających na laniu wosku, a dodatkową miłą niespodzianką było ciasteczko z wróżbą. 

Jest nam niezmiernie miło, iż  tak wiele chętnych osób chciało wziąć udział  w naszym przedsięwzięciu i mamy nadzieję, że wszystkie następne imprezy organizowane przez LGR „7 Ryb” będą miały taki szeroki oddźwięk.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl