Wyniki oceny złożonych wniosków w ramach realizacji operacji własnej

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem oceny wniosków z przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, - operacja własna pod nazwą „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Gołańcz na terenie działki nr 1036/16, obręb Gołańcz, jednostka ewidencyjna Gołańcz” prowadzonego w dniach od 10.11.2018 r. – 10.12.2018 r., publikujemy następujące dokumenty:

  1. LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

  2. LISTA OPERACJI WYBRANYCH PRZEZ LGD 

  3. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

 


© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST