Operacja własna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” - brak zgłoszeń

Tutaj powinien być opis

Operacja własna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” - „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie części działki nr 246/6 obręb Lipiny, gmina Margonin, jednostka ewidencyjna Margonin”,  - brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 27 listopada 2018 roku na stronie internetowej LGR „7 Ryb” informacji  dotyczącej realizacji operacji własnej pod nazwą „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie części działki nr 246/6 obręb Lipiny, gmina Margonin, jednostka ewidencyjna Margonin”,  informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 27.12.2018 roku, żaden podmiot inny niż LGR „7 Ryb”,  nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych po pozytywnej ocenie dokonanej przez Radę LGR „7 Ryb”, Zarząd LGR „7 Ryb” przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.

Wągrowiec 28.12.2018

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST