Wyniki oceny złożonych wniosków w ramach realizacji operacji własnej

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

 

w związku z zakończeniem oceny wniosków z przedsięwzięcie 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, - operacja własna pod nazwą  „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie części działki nr 246/6 obręb Lipiny, gmina Margonin, jednostka ewidencyjna Margonin” prowadzonego w dniach od 27.11.2018 r. – 27.12.2018 r., publikujemy następujące dokumenty:

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST