Warsztat refleksyjny 2019

Tutaj powinien być opis

W dniu 29 stycznia  w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 w Wągrowcu,  odbył się warsztat refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura oraz zaproszeni goście pochylili się nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST