XIII edycja Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce!

Tutaj powinien być opis

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną XIII edycję Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. 

Konkurs adresowany jest do właścicieli obiektów turystyki wiejskiej zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. Aby wziąć w nim udział wystarczy zgłosić obiekt, ze wskazaniem jednej z trzech kategorii :

  1. Gospodarstwo agroturystyczne funkcjonujące w gospodarstwie rolnym.
  2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.
  3. Obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, itp. wykorzystujący tradycje i walory wsi.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: starostowie, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz Lokalne Grupy Działania. Ponadto do konkursu mogą również zgłaszać się samodzielnie gestorzy i właściciele obiektów.

Szczegółowe informacje dotyczące XIII edycji konkursu (regulamin, arkusz zgłoszenia obiektu, kryteria oceny), znajdują się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_agroturystyka.

Zgłosić obiekt można do 30 kwietnia 2019 roku.

Dla laureatów konkursu i wyróżnionych przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe
łącznej wartości 88 000 zł (suma nagród we wszystkich kategoriach konkursowych).

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań
„KONKURS AGROTURYSTYCZNY”

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Justyna Kubiatowicz, tel. 61/ 626 65 20, e-mail: justyna.kubiatowicz@umww.pl 

lub dostarczyć zgłoszenie do siedziby Lokalnej Grupy Rybackiej "7Ryb" ul. Kolejowa 24, /62-100/ Wągrowiec lub mailowo: stowarzyszenie7ryb@wp.pl, biuro@7ryb.pl DO 26 kwietnia. 

 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST