ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup: urządzenia wielofunkcyjnego: ksero, drukarki, skanera

Tutaj powinien być opis

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup: urządzenia wielofunkcyjnego: ksero, drukarki, skanera.  Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr nr 00008-6523.4-SW1510007/18/19 z dnia 14.02.2019 r.

Szczegóły w załączniku:

Zał. 1 Zaproszenie do złożenia oferty.

Zał. 2 Formularz ofertowy.

 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST