ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie gry planszowej o tematyce związanej z historią, atrakcjami, i przyrodą występującymi na obszarze LGR „7 Ryb”, tj. 9 gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Tutaj powinien być opis

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie gry planszowej o tematyce związanej z historią, atrakcjami, i przyrodą występującymi na obszarze LGR „7 Ryb”, tj. 9 gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr nr 00008-6523.4-SW1510007/18/19 z dnia 14.02.2019 r.

Szczegóły w załączniku:

Zał. 1 Zaproszenie do złożenia oferty. 

Zał. 2 Formularz ofertowy.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST