Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „wykonanie gry planszowej o tematyce związanej z historią, atrakcjami, i przyrodą występującymi na obszarze LGR „7Ryb”, tj. 9 gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7Ryb”"

Tutaj powinien być opis
© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl