Podpisanie umowy o dofinansowanie na projekt współpracy

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

W dniu 31 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w osobach Pani Doroty Knopczyńskiej – Prezesa Zarządu i Pana Wiesława Ewertowskiego Wiceprezesa, podpisali z Panią Izabelą Mroczek – Dyrektorem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowę o dofinansowanie na realizację operacji pn. Promocja dziedzictwa kulturowego oraz obszaru LGR „7 Ryb” poprzez organizację wydarzeń promujących kulturę lokalną w trakcie wyjazdu studyjnego w ramach współpracy z Regional Development Company of Parnonas S.A.”

Ww. umowa dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.  

Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb" i Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych poprzez podniesienie wskaźnika - Liczba wydarzeń promujących kulturę lokalną które  otrzymały wsparcie w ramach LSR.

Celem operacji jest promocja  kultury lokalnej obszaru LGR "7 Ryb". W ramach operacji planuje się zorganizować dwa przedsięwzięcia w zakresie realizacji wskaźnika Liczba wydarzeń promujących kulturę lokalną które  otrzymały wsparcie w ramach LSR - 2 szt., tj. Wydarzenie 1 - pokaz twórczości lokalnej promujące kulturę lokalną obszaru "7 Ryb" oraz adekwatnie obszaru objętego LGD z którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz wydarzenie 2 - promocja kultury lokalnej obszaru "7 Ryb" na spotkaniu z lokalną społecznością z obszaru LGD objętej współpracą oraz adekwatnie obszaru objętego LGD z którym realizowane będzie przedsięwzięcie.

w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.  

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl