Podpisanie umów o dofinansowanie na budowy boisk do mini streetballa i części wydzielonych do gry w tenisa stołowego

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

W dniu 31 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w osobach Pani Doroty Knopczyńskiej – Prezesa Zarządu i Pani Beaty Rygi– Krysiak – Skarbnika, podpisali z Panią Izabelą Mroczek – Dyrektorem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowy o dofinansowanie na realizację operacji pn:

 1. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Łukowo na terenie działki nr 165/1, obręb Łukowo, jednostka ewidencyjna Wągrowiec”,
 2. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Kiszkowo na terenie działki nr 225/25, obręb Kiszkowo, jednostka ewidencyjna Kiszkowo”,
 3. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk”,
 4. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Rogoźno na terenie działki nr 1546/6, obręb 0001 Rogoźno, jednostka ewidencyjna Rogoźno”,
 5. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Uścikowo na terenie działki nr 371/3, obręb 301601_5.0035 Uścikowo, jednostka ewidencyjna Oborniki”,
 6. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Szamocin na terenie działki nr 964, obręb 0001 Szamocin, jednostka ewidencyjna Szamocin”,
 7. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Potrzanowo na terenie działki nr 500/6, obręb 0015 Potrzanowo, jednostka ewidencyjna Skoki”,

Ww. umowy dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.  

Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb" i Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez podniesienie wskaźnika - Liczba nowych, wyremontowanych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Planowany termin zakończenia zadań objętych umowami  planowany jest na grudzień 2019 r.

W ramach operacji wykonane zostaną:

 • Kosz do koszykówki
 • Piłkochwyt
 • Stół do tenisa
 • Ławki
 • nawierzchnia utwardzona w rejonie stołu do tenisa
 • nawierzchnia  bezpieczna sportowa  w rejonie boiska
 • nasadzenia zieleni

Wizualizacja operacji:

 

LGR „7 Ryb” niezwłocznie rozpocznie procedurę wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Ponadto informujemy, że w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim znajdują się jeszcze wnioski, które zostały złożone przez LGR „7 Ryb” w terminie późniejszym,  na realizację:

1. „Budowy boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Gołańcz na terenie działki nr 1036/16, obręb Gołańcz, jednostka ewidencyjna Gołańcz”

2. „Budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie części działki nr 246/6 obręb Lipiny, gmina Margonin, jednostka ewidencyjna Margonin.”

Termin realizacji uzależniony jest od terminu podpisania umowy o przyznanie pomocy. 

 

 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl