Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie, w ramach naborów 20/2019

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinasowanie nr 20/2019 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka   „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Do dnia 7 czerwca wpłynął łącznie 1 wniosek o dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia  1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 894.631,00  zł.

- liczba złożonych wniosków: 1

- całkowita kwota złożonych wniosków: 269.370,00 zł.

- wnioskowana kwota pomocy: 100.000,00 zł.


© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl