Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie, w ramach naborów 22/2019

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinasowanie nr 22/2019 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka   „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Do dnia 7 czerwca wpłynęło łącznie 15 wniosków o dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 1.373.367,00  zł.

- liczba złożonych wniosków: 15

- całkowita kwota złożonych wniosków: 8.709.926,75 zł.

- wnioskowana kwota pomocy: 3.202.124,48 zł.


© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl