Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie, w ramach naborów 23/2019

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

informujemy o zamknięciu naboru wniosków o dofinasowanie nr 23/2019 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka   „7 Ryb” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Do dnia 7 czerwca wpłynęły łącznie 2 wnioski o dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych:

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 97.109,00  zł.

- liczba złożonych wniosków: 2

- całkowita kwota złożonych wniosków: 206.507,87 zł.

- wnioskowana kwota pomocy: 96.801,00 zł.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl