Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Tutaj powinien być opis

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków 6 czerwca 2019

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w dniu 6 czerwca 2019 w Rogoźnie w Ośrodku za Jeziorem ul. Za Jeziorem 40, 64-610 Rogoźno., odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

Podczas Zebrania podsumowaliśmy rok 2018 oraz przedstawiliśmy plany Stowarzyszenia na 2019 rok w tym m.in. w zakresie realizacji LSR w ramach PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 jak również zadań związanych z realizacją projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 z zakresie edukacji ekologicznej.

Obecni na sali członkowie wysłuchali sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia tj. Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu, które zostały zatwierdzone kolejno przyjmowanymi uchwałami. Przedstawiono sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Bałdyga przedstawił ocenę sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2018 rok. Podjęto Uchwałę w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu.

Wszystkim członkom stowarzyszenia składamy serdeczne podziękowania za podejmowanie dotychczasowej współpracy     z LGR „7 Ryb”.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl