Zapytanie ofertowe „na obsługę turystyczną wyjazdu studyjnego w ramach promocji dziedzictwa kulturowego oraz obszaru LGR "7Ryb" poprzez organizację wydarzeń promujących kulturę lokalną w trakcie wyjazdu studyjnego w ramach współpracy z Regional Development Company of Parnonas S.A "

Tutaj powinien być opis

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert  na obsługę turystyczną wyjazdu studyjnego w ramach promocji dziedzictwa kulturowego oraz obszaru LGR "7Ryb" poprzez organizację wydarzeń promujących kulturę lokalną w trakcie wyjazdu studyjnego w ramach współpracy z Regional Development Company of Parnonas S.A  

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 00001-6523.4-SW1500003/18/19 z dnia 31.05.2019r


Szczegóły w załączniku:

 


© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST