Podpisano umowy z Wykonawcami

Tutaj powinien być opis

W dniu 17.06.2019r. Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” ogłosiła zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia pn. "Budowa boisk do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury” w tym: CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III, CZĘŚĆ IV, CZĘŚĆ V, CZĘŚĆ VI, CZĘŚĆ VII,

W postępowaniu wzięło udział dwóch wykonawców. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 9 sierpnia2019 r. podpisana została umowa na realizację w/w zamówienia. Wykonawcą zostało:

Konsorcjum

Zenon Przybylski

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

KNUZEN Zenon Przybylski
Gorzewo 2G
62-291 Gołaszewo

Waldemar Tański

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

P.H.U. USŁUGI KOPARKOŁADOWARKI  INSTALACJE WOD. – KAN.
Waldemar Tański
ul. Pokoju 12
62-290 Mieścisko

Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pełnić będzie:

Obsługa inwestycji Jolanta Maciejewska ul. Ks. Władysława Wróblewskiego 3B/3 62-100 Wągrowiec

Zamówienie dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Zgodnie z umowami o dofinansowanie na realizację operacji pn:

  1. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Łukowo na terenie działki nr 165/1, obręb Łukowo, jednostka ewidencyjna Wągrowiec”,
  2. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Kiszkowo na terenie działki nr 225/25, obręb Kiszkowo, jednostka ewidencyjna Kiszkowo”,
  3. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk”,
  4. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Rogoźno na terenie działki nr 1546/6, obręb 0001 Rogoźno, jednostka ewidencyjna Rogoźno”,
  5. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Uścikowo na terenie działki nr 371/3, obręb 301601_5.0035 Uścikowo, jednostka ewidencyjna Oborniki”,
  6. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Szamocin na terenie działki nr 964, obręb 0001 Szamocin, jednostka ewidencyjna Szamocin”,
  7. Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Potrzanowo na terenie działki nr 500/6, obręb 0015 Potrzanowo, jednostka ewidencyjna Skoki”.

  

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl