W dniu 11 września odbyło się Walne Zebranie Członków

Tutaj powinien być opis

W dniu 11 września 2019 r., o godz. 17.00  w Sali sesyjnej Gminy Wągrowiec, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” na którym podjęto Uchwały w sprawie dodatkowych składek dla gmin członkowskich Stowarzyszenia oraz terminu ich wpłacenia.  Podjęcie powyższych uchwał było niezbędne w celu zrealizowania działań Statutowych Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, w tym zadań inwestycyjnych. Wszystkim przybyłym Członkom Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za obecność.    

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl