OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU RADY W SPRAWIE PONOWNEGO ROZPATRZENIA PROTESTÓW

Tutaj powinien być opis

W dniu 3.10.2019 r., o godzinie 16.00 w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” przy ulicy Kolejowej 24 w Wągrowcu, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w sprawie rozpatrzenia złożonych protestów od oceny Rady.

 Porządek obrad Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór sekretarza obrad.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Analiza złożonych protestów od oceny Rady LGR „7 Ryb”  
  6. Podjęcie uchwały, w sprawie rozpatrzenia uwzględnionego przez UMWW protestu złożonego w związku z oceną operacji:

a)     Inwestycja w innowacyjne jachty i w zatrudnienie jako sposób na podniesienie jakości usług w obszarze LGR 7ryb objętej wnioskiem złożonym przez Roberta Pawlickiego w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 6.05.2019 na wnioski dotyczące P 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.2 Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach rybackich) zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach zakresu operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

b)     Rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach objętej wnioskiem złożonym przez B3D Piotr Piechocki Paweł Woźniak Wiesław Woźniak Spółka cywilna w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 6.05.2019 na wnioski dotyczące P 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.2 Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach rybackich) zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach zakresu operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

7. Wolne głosy, wnioski i zapytania

8. Zakończenie posiedzenia

 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl