Ścieżki dydaktyczne: „Wodny i Ryby” w Potrzanowie i „Życie biologiczne w jeziorach” w Rogoźnie już gotowe !

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że ścieżki dydaktyczne w Potrzanowie (Gmina Skoki) i Rogoźnie, realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w ramach przedsięwzięcia pn. W zgodzie z naturą - prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 4: Środowisko, Działania 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 są już gotowe do zwiedzania.

Ścieżka dydaktyczna pn. „Woda i Ryby” w Potrzanowie powstała nad jeziorem Włókna w Gminie Skoki, natomiast w Rogoźnie ścieżka pn. „Życie biologiczne w jeziorach” znajduje się nad jeziorem Rogozińskim nieopodal Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego.

W skład ścieżki „Woda i Ryby” w Potrzanowie wchodzi 18 elementów są to m.in. brama, tablice edukacyjne, gry, ryba gigant, światowid, wiata edukacyjna, ławostoły.

 

 

W skład ścieżki „Życie biologiczne w jeziorach” w Gminie Rogoźno wchodzi 18 elementów są to m.in.tablice edukacyjne, gry, , światowid, wiata edukacyjna, ławostoły.


Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Pracownia Plastyczna Studio 22 Stefan Gawroński, Przyrowo 22, 78-320 Połczyn Zdrój wyłonioną w drodze postępowania.

 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl