Spotkania informacyjne za nami!

Tutaj powinien być opis

W dniach od 7 do 9 października w biurze stowarzyszenia odbyły się spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, w szczególności tworzących miejsca pracy oraz przedstawicieli grup defaworyzowanych* (w tym rybaków). Przybyłych wnioskodawców w szczególności zainteresowały informację na temat najczęstszych błędów w ramach procesu aplikowania o środki budżetu LSR. Podczas szkolenia przeprowadzona została kontrola  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która zakończyła się pozytywnym wynikiem.  


© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl