Uwaga wydłużenie terminu składania kart zgłoszeń produktu lokalnego w konkursie „II Produkt Lokalny 7 Ryb”

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, informuje o wydłużeniu terminu składania kart zgłoszeń produktu lokalnego w konkursie „Produkt Lokalny 7 Ryb”.

Poniżej przedstawiamy nowy harmonogram konkursu:

  • zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć do dnia 7.11.2019 r., do godz. 1530, do Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu. Karty zgłoszenia mogą zostać wysyłane drogą pocztową na adres Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, dostarczone osobiście lub wysłane e-mailem na adres: stowarzyszenie7ryb@wp.pl lub biuro@7ryb.pl (decyduje data dostarczenia do Biura LGR „7 Ryb”).
  • Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej selekcji produktów zgłoszonych do Konkursu na podstawie Kart Zgłoszeniowych. Wystawcy produktów niezakwalifikowanych do Konkursu zostaną o tym poinformowani do 14.11.2019 r.

Szczegóły w poniższym linku:

http://7ryb.pl/wiadomosci/156648/zachecamy-do-udzialu-w-naszym-konkursie

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl