Konferencja „Leader dziś i jutro"

Tutaj powinien być opis

W dniach 30.09.-2.10.2019 r. pracownice biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "7Ryb" uczestniczyły w konferencji podsumowującej wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021. Konferencja odbyła się w Mąchocicach Kapitulnych k. Kielc i jej celem było przedstawienie postępów we wdrażaniu podejścia Leader w latach 2014 – 2020, analiza roli lokalnych grup działania oraz dyskusja o roli LGD w nowym okresie programowania. Podczas spotkania Lokalne Grupy Rybackie z załego kraju miały okazję spotkać się na warsztatach z podsekretarzem stanu w MRiRW Panem Ryszardem Zarudzkim i podzielić się swoimi doświadczeniami. 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl