Powstaje kolejna ścieżka .................

Tutaj powinien być opis

Powstaje kolejna ścieżka na terenie gminy Kiszkowo w  Łagiewnikach Kościelnych dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko, Działania 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poniżej kilka zdjęć z inwestycji .

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl